Soudní překlady a tlumočení z/do angličtinyMgr. Štěpánka Slezáková

Louny, Žatec, Most, Slaný

Vytvářím běžné překlady i překlady se soudním ověřením. Docházím k soudům, na policii, do věznic, kde tlumočím výslechy osob. Od roku 1999 se zabývám především písemnými překlady právních textů pro soudy, státní zastupitelství, policii, ale i obchodní firmy a občany.

Jsem členkou Komory soudních tlumočníků ČR. Každoročně se účastním jejich víkendového semináře s různou aktuální tematikou předpisů EU a jejich implementace do českého práva a z toho vyplývající nové terminologie.

Cena za překlad angličtiny

Překládám z/do angličtiny zejména:

  • rodné a oddací listy
  • vysvědčení
  • úřední a lékařská potvrzení
  • a jiné
Běžné překlady 290-350 Kč/normostrana*, resp. za každou započatou stranu
Překlady se soudním ověřením cena vždy dohodou, cca 450 Kč/normostrana*, resp. za každou započatou stranu

*tj. 1 800 úhozů s mezerami